12 فروردین، روزی که بار دیگر آسیا را به لرزه در خواهیم آورد

آنها در بازی رفت با نتیجه ی 3-1 پیروز میدان شدند و اکنون برای کسب حداقل امتیاز ممکن پای به تبریز می گذارند. امتیازی که بی شک سند صعوشان به مرحله بعد است. آنها به خوبی از اوضاع این روزهای تراختور باخبرند. از نقاط ضعف دفاع نامنسجم ما تا خلع های تکنیکی تیممان.

/ 0 نظر / 11 بازدید